Logo Skadron Pendidikan ( Skadik ) 104 - Lanud Adisutjipto

Request logo by Novi Alim Murdani
Skadron Pendidikan 104, disingkat skadik  104  adalah unsur pelaksana Wingdik Terbang dan berkedudukan langsung dibawah Danwingdik Terbang
Tugas
Skadik 104 adalah pelaksana Wingdik Terbang yang bertugas melaksanakan pendidikan bina kelas, lstihsn CBT, CPL Cource, teknic conseling dan kursus bahasaInggris.
Fungsi
1.    Melaksanakan pembinaandan penyiapan flight-flight pendidikanuntuk tugas-tugas Pendidikan
2.    Melaksanakan proses  belaiar melgajar bina  kelas  untuk  sekolah Penerbang, Sekolah Navigator, Sekolah Instruktur Penerbang, Sekolah Instruktur Navigator dan Sekolah JMU,  serta pembinaan tenaga pendidiknya.
3.    Melaksanakan latihan suruival dasar bagi siswa sekbangd an seknav
4.    Mengumpulkan dan merekam data-data untuk penyempurnaan operasi pendidikan.
5.    Melaksanakan pembinaan dan  pemeliharaan komponen sarana dan prasarana alins/alongin yang terdapat di Skadik 104.
Organisasi
Organisasi Skadk 104 disusun sebagai benkut:
1.    Eselon Pemimpin :  Komandan  Skadron  Pendidikan 104  disingkat Danskadik 104.
2.    Eselon Pelayanan:
>> a.    Urusan Tata Usaha, disingkat Urtu.
>> b.   Urusan Dinas Dalam, disingkat Urdal.
3.    Eselon Staf Pelaksana:
>> a.    Seksi Operasi, disingkat Siops.
>> b.    Seksi Pemeliharaan, disingkat Sihar.
>> c.    Seksi Lambangja, disingkat Silambangja.
>> d.    KelompokInstruktur,disingkatPokinst.
4.    Eselon Satuan Pelaksana:
>> a.    Ftight A,  disingkat Flight A.
>> b.    Flight B, disingkat Flight B.
Sumber Artikel : http://www.lanud-adisutjipto.mil.id/direktori/tingkat-pelaksana/wingdikterbang/skadik-104/
Previous
Next Post »
0 Komentar